Service Stingător Pulbere

Cod echipament: 299 Categorie PSI: Mentenanţă stingătoare.
Servicii complete de verificare, reincarcare si reparare, stingatoare de incendiu

VERIFICARE STINGATOARE

Va oferim servicii complete de verificare, reincarcare si reparare, stingatoare de incendiu conform Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu (ORDIN nr. 138 din 23 octombrie 2015) pentru urmatoarele tipuri de stingatoare:

Stingatoare de incendiu cu PULBERE portabile si mobile (P1, P2, P3, P4, P6, P9, P12, P25, P50, P100). (Clasa A, B, C);

Verificare Stingatoare de incendiu cu SPUMA portabile si mobile (SM6, SM9, SM12, SM25, SM50, SM100). (Clasa A, B);

Verificare Stingatoare de incendiu cu DIOXID DE CARBON portabile si mobile (G2, G5, G10, G20). (Clasa B);

Stingatoare de incendiu cu APA (Clasa A);

Stingatoare de incendiu pentru METALE (Clasa D);

Stingatoare de incendiu cu SOLUTIE CHIMICA APOASA (Clasa A, F);

Stingatoare tip sprinkler.

Conform legislatiei in vigoare verificarea a stingatoarelor de incendiu, repararea si umplerea acestora trebuie efectuata numai de persoane juridice autorizate de Centrul National de Securitate la Incendii si Protectie civila.

Lucrările de verificare, reîncărcare şi reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră se efectuează cu respectarea condiţiilor din autorizaţia emisă de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR pentru efectuarea activităţilor de supraveghere tehnică la umplere, verificare tehnică periodică şi reparare la butelii destinate stingerii incendiilor.

cele mai bune preturi

Cere o oferta azi!

Livrare rapida